Khoá IRATA tháng 8/2019

Khoá IRATA tháng 8/2019 vừa được tổ chức từ 19/8/2019 – 24/8/2019 tại trung tâm ứng dụng Rope Access Việt Nam ( Rope Access Application). Do giảng viên SB Rope Access Specialist (seri number: 3072 O/T) phụ trách kết thúc tốt đẹp. Rất vui vì lại thêm 1 khoá nữa được đào tạo ngay tại trung tâm ở Việt Nam mà không phải đi ra nước ngoài như những năm trước.