Khoá IRATA tháng 9/2019

Khoá IRATA tháng 9/2019 vừa được tổ chức từ 9/9/2019 – 15/9/2019 tại trung tâm ứng dụng Rope Access Việt Nam ( Rope Access Application). Do giảng viên SB Rope Access Specialist (seri number: 3072 O/T) phụ trách kết thúc tốt đẹp. Rất vui khi lần đầu tiên được hợp tác với 1 đơn vị lớn trong ngành dầu khi là Vietsopetro