TRUNG TÂM ỨNG DỤNG ROPE ACCESS VIỆT NAM.

Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại: 0903 772 042 - Email: vietnamraa@gmail.com