Trung tâm huấn luyện IRATA (seri number: 3072 O/T)

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN IRATA: 3072 O/T
Là 1 trung tâm duy nhất tại Việt Nam tính đến nay được IRATA cho phép đào tạo chính thức bao gồm 3 cấp độ level 1, level 2 & level 3 tại Việt Nam với Seri number 3072 O/T do đơn vị đối tác với Trung tâm là SB Rope Access Specialist thành viên của IRATA chịu trách nhiệm huấn luyện
Chúng tôi cung cấp cho thị trường Việt Nam các khoá về IRATA từ Level 1, level 2 đến Level 3 cho tất cả các đơn vị tại Việt Nam
Ngoài ra chúng tôi còn có 1 team nhận dịch vụ bảo trì các công trình onshore có đủ chứng chỉ IRATA nếu chủ đầu tư có yêu cầu
Mọi chi tiết xin liên hệ 0903 772 042

Chứng chỉ do IRATA cấp cho học viên sau khi hoàn thành khoá học nếu đạt yêu cầu