Ứng dụng Rope Access trong công việc lắp đặt biển quảng cáo

Hiện nay nhà cao tầng ở Việt Nam quá nhiều, các mặt đứng của các khối nhà thường hay treo các bảng quảng cáo, phía trước , hoặc bên hông, phía trên sân thượng đỉnh toá nhà…

Tất cả các công việc nguy hiểm này đều cần đến kỹ thuật Rope Access nó vừa có chi phí rẻ vừa linh động đáp ứng được trong gần như mọi trường hợp, mọi tình huống

Hiện nay chúng tôi đã gặp 1 số trường hợp dùng Gondola. Nhưng không phải vị trí nào, công trình nào cũng dùng Gondola được

Vì vậy việc tham gia khoá học Rope Access Application rất bổ ích cho ngành nghề quảng cáo lắp đặt và tháo dỡ các băng roll, biển hiệu…