Chương Trình IRATA – mã hiệu: RAA-01

STT Nội dung khóa học Ghi chú
 1   Giá trị của chứng chỉ/chứng nhận

 Có giá trị quốc tế trên toàn cầu.
 Hiệu lực: 03 năm

 2   Giảng viên đào tạo  Được phép của IRATA seri number 3072 O/T do Trung Tâm SB Rope Access Specialist phụ trách
  Nội dung khóa học  Theo chương trình thực hành của IRATA
 4   Thời gian khóa học  5 ngày + 1 ngày kiểm tra 
 5   Tổ chức cấp chứng chỉ/chứng nhận  Hiệp hội IRATA
6   Đối tượng   Onshore/Offshore, các đối tượng làm việc trên dây 
  Đơn vị tổ chức  Trung Tâm Ứng Dụng Rope Access Việt Nam 
8   Địa điểm học

372/6 Dương Thị Mười,P.Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM

9   Trang thiết bị  Trung tâm cung cấp toàn bộ trong quá trình học 
10    Số lượng học viên tối thiểu/lớp  Tối thiểu 06 người
11    Chi phí/học viên  LH: 0903 772 042
huan luyen rope access
Cuu-ho-tren-thang
GWO

Chương Trình GWO – Đối tượng điện gió – mã hiệu: RAA-02

STT Nội dung khóa học Ghi chú
 1   Giá trị của chứng chỉ/chứng nhận  Có giá trị quốc tế trên toàn cầu.
Hiệu lực: 02 năm
 2   Giảng viên đào tạo  Được phép của GWO 
3   Nội dung khóa học  – First Aid
 – Fire Awareness
 – Working At Height
 – Manual Handling 
 4   Thời gian khóa học  5 ngày + 1 ngày kiểm tra 
 5   Tổ chức cấp chứng chỉ/chứng nhận  GWO
 6   Đối tượng   Các đối tượng điện gió
  Đơn vị tổ chức  Trung Tâm Ứng Dụng Rope Access Việt Nam 
 8   Địa điểm học

372/6 Dương Thị Mười,P.Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM/ Tại site theo yêu cầu

9   Trang thiết bị  Trung tâm cung cấp toàn bộ trong quá trình học 
10   Số lượng học viên tối thiểu/lớp  Tối thiểu 10 người
11    Chi phí/học viên  LH: 0903 772 042

Chương Trình RAA – Rope Access Application – Mã hiệu: RAA-03

STT Nội dung khóa học Ghi chú
 1   Giá trị của chứng chỉ/chứng nhận – Xác nhận của Trung Tâm RAA + chứng nhận Nhóm 2 hoặc Thẻ an toàn nhóm 3, có giá trị toàn quốc về làm việc trên cao theo NĐ44
 Hiệu lực: 02 năm
 2   Giảng viên đào tạo  Giảng viên tại trung tâm RAA
3   Nội dung khóa học  – Rope Access
 – Working At height
 4   Thời gian khóa học  5 ngày + 1 ngày kiểm tra 
 5   Tổ chức cấp chứng chỉ/chứng nhận  Trung Tâm Ứng Dụng Rope Access Việt Nam
 6   Đối tượng   Các đối tượng làm việc trên dây 
7   Đơn vị tổ chức  Trung Tâm Ứng Dụng Rope Access Việt Nam 
 8   Địa điểm học

372/6 Dương Thị Mười,P.Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM/ Tại site theo yêu cầu

9   Trang thiết bị  Trung tâm cung cấp toàn bộ trong quá trình học 
10    Số lượng học viên tối thiểu/lớp  Tối thiểu 06 người
11    Chi phí/học viên  LH: 0903 772 042
RAA
RAA-training