Chương Trình RAA – Rope Access Application

Chương Trình RAA – Rope Access Application – Mã hiệu: RAA-03

STT Nội dung khóa học Ghi chú
 1   Giá trị của chứng chỉ/chứng nhận – Xác nhận của Trung Tâm RAA + chứng nhận Nhóm 2 hoặc Thẻ an toàn nhóm 3, có giá trị toàn quốc về làm việc trên cao theo NĐ44
Hiệu lực: 02 năm
 2   Giảng viên đào tạo  Giảng viên tại trung tâm RAA
3   Nội dung khóa học  – Rope Access
 – Working At height
 4   Thời gian khóa học  5 ngày + 1 ngày kiểm tra 
 5   Tổ chức cấp chứng chỉ/chứng nhận  Trung Tâm Ứng Dụng Rope Access Việt Nam
 6   Đối tượng   Các đối tượng làm việc trên dây 
7   Đơn vị tổ chức  Trung Tâm Ứng Dụng Rope Access Việt Nam 
 8   Địa điểm học 372/6 Dương Thị Mười,P.Tân Thới Hiệp, Q.12, Tp.HCM/ Tại site theo yêu cầu
9   Trang thiết bị  Trung tâm cung cấp toàn bộ trong quá trình học 
10    Số lượng học viên tối thiểu/lớp  Tối thiểu 06 người
11    Chi phí/học viên  LH: 0903 772 042